Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30973
Title: Đánh giá mức độ hoạt động bệnh ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống trong thời kỳ mang thai
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương
Nguyễn, Quỳnh Anh
Hoàng, Thị Lâm
Keywords: Lupus ban đỏ hệ thống
Mức độ hoạt động
Mang thai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.92-100
Abstract: Lupus ban đỏ hệ thống (Systemic Lupus Erythematosus - SLE) là bệnh lý tự miễn ảnh hưởng chủ yếu tới phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Những thay đối trong hệ miễn dịch và thay đổi trong điều trị của bà mẹ trong quá trình mang thai có thể dẫn tới sự thay đổi hoạt động bệnh. Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống mang thai đồng thời khảo sát mức độ hoạt động bệnh và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ đợt cấp nặng ở bệnh nhân lupus mang thai chiếm 77,4%. Hoạt động bệnh trong vòng 6 tháng trước khi mang thai và sự có mặt của kháng thể kháng dsDNA làm tăng mức độ hoạt động bệnh trong thai kỳ. Ngoài ra, bệnh hoạt động trong vòng 6 tháng trước mang thai cũng là một yếu tố làm tăng tỷ lệ tiền sản giật ở những thai phụ mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30973
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.