Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30975
Title: Pháp luật về cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Lê, Thị Ngọc Huyền B1602159
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày những vấn đề lý luận về cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển, phân tích các quy định của pháp luật về cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển, ngoài ra còn đề cập đến một số bất cập và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển.
Description: 50 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30975
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.