Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30979
Title: Giá trị phân loại li-rads trên cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan
Authors: Trần, Thị Hồng Nhung
Nguyễn, Duy Hùng
Nguyễn, Duy Huề
Keywords: Bệnh gan mạn tính
Gan
LI-RADS
Ung thư biểu mô tế bào gan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.109-116
Abstract: Đánh giá giá trị của phân loại LI-RADS 2018 trên cắt lớp vi tính (cắt lớp vi tính) trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bảo gan (ung thư biểu mô tế bào gan ). Phương pháp tiến cứu trên 80 bệnh nhân với 93 tổn thương phát hiện trên cắt lớp vi tính 64 dãy tại Bệnh viện Việt Đức từ T5/2019 đến T2/2020. Tổn thương được mô tả và phân loại theo LI-RADS 2018, đối chiếu với giải phẫu bệnh, xác định giá trị dự đoán ung thư biểu mô tế bào gan của từng phân loại và độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, âm tính của phân loại LI-RADS. Kết quả: 93 tổn thương gồm 75 ác tính và 18 lành tính. Giá trị dự đoán ung thư biểu mô tế bào gan của LR1 đến LR5 và LRM lần lượt là 0%; 0%; 41,7%; 77,8%; 93% và 20%. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính và âm tính của phân loại LI-RADS khi tính riêng LR5 trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan lần lượt là 66,7%; 88,9%; 93% và 54,5%: khi kết hợp LR4 và LR5 tương ứng là 90%; 74,1%; 88,5% và 76,9%. Kết luận: Phân loại LI-RADS 2018 trên cắt lớp vi tính có giá trị cao trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30979
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.