Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30982
Title: Đặc điểm chức năng hô hấp của người lao động tiếp xúc trực tiếp với bụi Silic năm 2018
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Tạ, Thị Kim Nhung
Lê, Thị Thanh Xuân
Phạm, Thị Quân
Lê, Thị Hương
Keywords: Bụi Silic
Chức năng hô hấp
Người lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.117-122
Abstract: Bụi và hơi khí kích thích trong môi trường lao động là các yếu tố nguy cơ chính gây suy giảm chức năng hô hấp của người lao động, đặc biệt là trong các môi trường có bụi silic (SiO2). Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ mắc các rối loạn chức năng hô hấp của những người lao động tiếp xúc trực tiếp với bụi silic trong một số ngành nghề ở miền Bắc Việt Nam năm 2018. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 1890 người lao động thuộc 6 nhà máy. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người lao động mắc rối loạn chức năng hô hấp là 29,8%. Rối loạn thông khí hạn chế chiếm đa số (28,0%), tiếp đó là rối loạn thông khí tắc nghẽn (1,2%), chiếm tỷ lệ thấp nhất là rối loạn thông khí hỗn hợp với 0,6%. Trong đó hầu hết là thông khí hạn chế nhẹ và rối loạn thông khi tắc nghẽn mức độ trung bình và nhẹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30982
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.