Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30982
Nhan đề: Đặc điểm chức năng hô hấp của người lao động tiếp xúc trực tiếp với bụi Silic năm 2018
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Anh
Tạ, Thị Kim Nhung
Lê, Thị Thanh Xuân
Phạm, Thị Quân
Lê, Thị Hương
Từ khoá: Bụi Silic
Chức năng hô hấp
Người lao động
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.117-122
Tóm tắt: Bụi và hơi khí kích thích trong môi trường lao động là các yếu tố nguy cơ chính gây suy giảm chức năng hô hấp của người lao động, đặc biệt là trong các môi trường có bụi silic (SiO2). Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ mắc các rối loạn chức năng hô hấp của những người lao động tiếp xúc trực tiếp với bụi silic trong một số ngành nghề ở miền Bắc Việt Nam năm 2018. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 1890 người lao động thuộc 6 nhà máy. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người lao động mắc rối loạn chức năng hô hấp là 29,8%. Rối loạn thông khí hạn chế chiếm đa số (28,0%), tiếp đó là rối loạn thông khí tắc nghẽn (1,2%), chiếm tỷ lệ thấp nhất là rối loạn thông khí hỗn hợp với 0,6%. Trong đó hầu hết là thông khí hạn chế nhẹ và rối loạn thông khi tắc nghẽn mức độ trung bình và nhẹ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30982
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.