Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30985
Title: Kiến thức, thái độ về các bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên Đại học tại Hà Nội năm 2019
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thanh
Đào, Anh Sơn
Nguyễn, Hữu Đức Anh
Vũ, Minh Tuấn
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Keywords: Bệnh lây truyền qua đường tình dục
Kiến thức
Sinh viên
QHTD
Thái độ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.129-137
Abstract: Mô tả kiến thức, thái độ về các bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2019. Nghiên cứu cắt ngang trên 800 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt và thái độ tích cực lần lượt là 46,5% và 67,9%. Kết quả hồi quy đa biến cho thấy, về kiến thức, các sinh viên năm thứ 3, 4, 5 và thường xuyên chia sẻ các vấn đề tình cảm, học tập với gia đình (p < 0,05) có kiến thức tốt hơn; nữ giới và đã từng quan hệ tình dục (QHTD) (p < 0.05) kiến thức kém hơn. Về thái độ, sinh viên tham gia các câu lạc bộ có thái độ tích cực hơn sinh viên năm 3, năm 4 và đã từng QHTD (p < 0,05) thái độ tiêu cục hơn. Kiến thúc và thái độ về bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên ở mức đáng báo động. Cần có thêm các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản về các bệnh lây truyền qua đuờng tình dục cho sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30985
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.