Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30989
Title: Nghiện trò chơi điện tử trực tuyến của trẻ vị thành niên tại Hà Nội năm 2019
Authors: Nông, Bích Hiệp
Hoàng, Thu Uyên
Lưu, Ngọc Minh
Lưu, Ngọc Hoạt
Đỗ, Thị Thanh Toàn
Phạm, Hải Thanh
Đinh, Thái Sơn
Keywords: LCA
Nghiện trò chơi điện tử
Thanh Thiếu niên
Việt Nam
Yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.146-153
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc nghiện trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng của trẻ vị thành niên Hà Nội. Nghiên cứu cắt ngang tiến hành trên 349 trẻ từ 12 đến 18 tuổi, trung bình 16 tuổi (SD = 1,3). Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi đánh giá mức độ nghiện trò chơi trực tuyến để trực tiếp phỏng vấn trẻ. Mô hình phân tích lớp tiềm ẩn LCA được sử dụng để phân lớp đối tượng nghiên cứu. Phân tích hồi quy đa biến Multinomial logistic sử dụng để xác định sự khác biệt về nhân khẩu học giữa các phân lớp. Kết quả chỉ ra có 4 nhóm đối tượng được phân loại (1 - chơi thường xuyên, nhóm 2 - chơi bình thường, nhóm 3 - nguy cơ cao và nhóm 4 - nguy cơ thấp). Tỷ lệ trẻ thuộc nhóm nguy cơ nghiện trò chơi trực tuyến cao chiếm 15,6%. Một số yếu tố nhân khẩu học có sự khác biệt giữa các phân lớp là: giới tính, thu nhập gia đình, quan hệ ở trường học, thời gian chơi trò chơi một ngảy. Kết quả nghiên cứu khuyến nghị các nhà quản lý giáo dục và phụ huynh cần lưu tâm đến thực trạng nghiện trò chơi trực tuyến của trẻ vị thành niên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30989
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.