Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30991
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tỉnh Đồng Tháp
Authors: Trần, Văn Dũng
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Động lực làm việc
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Đồng Tháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.92-94
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố có ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, đó là: Cơ hội đào tạo và thăng tiến; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Văn hóa tổ chức; Tính chất công việc; Lương, thưởng và phúc lợi; Điều kiện làm việc; Mối quan hệ với cấp trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30991
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.