Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30996
Title: Quy định pháp luật về tổ chức hành nghề công chứng – Thực tiễn tại TP. Cần Thơ và hướng hoàn thiện
Authors: LÂM, BÁ KHÁNH TOÀN
NGUYỄN, ÁNH DUY
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2020
Abstract: Luận văn này tổng hợp kiến thức lý luận về thực hiện công chứng; nghiên cứu thực tiễn hoạt động công chứng trên địa bàn TP. Cần Thơ qua đó đánh giá được những ưu điểm nhược điểm củng như những bất cập trong việc thực hiện tổ chức hành nghề công chứng. Từ đó đưa ra được những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động công chứng trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Description: 70 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30996
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.