Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30997
Title: Hiệp định thương mại tự do ASEAN — Hongkong (AHKPTA): Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Vũ, Huy Giang
Keywords: Hiệp định
Thương mại tự do ASEAN
Hongkong (AHKFTA)
Cơ hội
Thách thức
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.95-96
Abstract: Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHK-FTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA), chính thức có hiệu lực sớm nhất từ ngày 11/6/2019. Hiệp định này bao hàm toàn diện các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, công cụ giải quyết tranh chấp và các lĩnh vực liên quan khác. Hiệp định được kỳ vọng sẽ cải thiện luật pháp, phát triển mở cửa thị trường và đối xử công bằng, bình đẳng trong thương mại và đầu tư, đồng thời đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư và hợp tác giữa Hồng Kông và ASEAN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30997
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
843.03 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.