Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/309
Nhan đề: Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục
Tác giả: Đặng, Quốc Bảo
Phạm, Minh Giản
Từ khoá: Quản lí giáo dục
Năng lực quản lí
Quản lí minh triết
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 425 .- Tr.10-11,9
Tóm tắt: Bài viết nêu một số nội hàm về quản lí minh triết - sự cần thiết đối với người cán bộ quản lí để có hiệu quả. Từ thực tiễn quản lí, với yêu cầu quản lí minh triết, nhóm tác giả trình bày các năng lực cốt lõi của cán bộ quản lí giáo dục với 3 tầng năng lực, bao gồm 10 năng lực cụ thể.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/309
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_253.77 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.