Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Quốc Bảo
dc.contributor.authorPhạm, Minh Giản
dc.date.accessioned2018-04-18T02:47:57Z-
dc.date.available2018-04-18T02:47:57Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2354-0753
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/309-
dc.description.abstractBài viết nêu một số nội hàm về quản lí minh triết - sự cần thiết đối với người cán bộ quản lí để có hiệu quả. Từ thực tiễn quản lí, với yêu cầu quản lí minh triết, nhóm tác giả trình bày các năng lực cốt lõi của cán bộ quản lí giáo dục với 3 tầng năng lực, bao gồm 10 năng lực cụ thể.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục;Số 425 .- Tr.10-11,9
dc.subjectQuản lí giáo dụcvi_VN
dc.subjectNăng lực quản lívi_VN
dc.subjectQuản lí minh triếtvi_VN
dc.titleQuản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dụcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_253.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.