Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31007
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến Ý định tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hâu Giang
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Đỗ, Thị Thanh Tuyến
Keywords: Bảo hiểm y tế
Nhân tố ảnh hưởng
Hộ gia đình
Y định tham gia
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.68-71
Abstract: Nghiên cứu nhằm kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm y tế(BHYT) hộ gia đình trên địa hàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân tích cho thấy, 6 nhân tố, gồm: Tuyên truyền; Thu nhập; Sự hiểu biết về BHYT; Thái độ về BHYT; Sự quan tâm đến sức khoẻ; Kỳ vọng của gia đình có ảnh hưởng đến ý định tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31007
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.