Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31008
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp
Authors: Vũ, Văn Giang
Keywords: Nhân tố
Tuyển dụng
Nhân lực
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.100-101,94
Abstract: Doanh nghiệp muốn tăng trưởng nhanh và bền vững cần dựa vào ba yếu tố cơ bản là áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để có được nguồn nhân lực có chất lượng? Một trong những giải pháp hữu hiệu đó là doanh nghiệp phải hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực để tìm được những ứng viên đáp ứng được yêu cầu công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp có rất nhiều nhân tố tác động đến. Do vậy, doanh nghiệp cần lưu ý đến sự tác động của các yếu tố môi trường tới công tác tuyển dụng để có kết quả tuyển dụng tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31008
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.