Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31008
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp
Tác giả: Vũ, Văn Giang
Từ khoá: Nhân tố
Tuyển dụng
Nhân lực
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.100-101,94
Tóm tắt: Doanh nghiệp muốn tăng trưởng nhanh và bền vững cần dựa vào ba yếu tố cơ bản là áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để có được nguồn nhân lực có chất lượng? Một trong những giải pháp hữu hiệu đó là doanh nghiệp phải hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực để tìm được những ứng viên đáp ứng được yêu cầu công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp có rất nhiều nhân tố tác động đến. Do vậy, doanh nghiệp cần lưu ý đến sự tác động của các yếu tố môi trường tới công tác tuyển dụng để có kết quả tuyển dụng tốt nhất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31008
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.