Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31009
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch tại Khu Du lịch sinh thái Vườn Xoài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Authors: Vũ, Đức Cường
Keywords: Du lịch sinh thái
Chất lượng
Dịch vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.72-75
Abstract: Khu Du lịch sinh thái Vườn Xoài là một trong những khu du lịch sinh thái đa dạng và góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của ngành du lịch tỉnh Đồng Nai. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch tại Khu Du lịch sinh thái Vườn Xoài. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố, gồm: Năng lực phục vụ; Phương tiện hữu hình; Mức độ đáp ứng; Sự đồng cảm; Độ tin cậy. Trong đó, nhân tố Năng lực phục vụ có tác động lớn nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31009
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.