Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31015
Title: Phát triển bền vững ngành thủy sản tại tỉnh Bến Tre
Authors: Nguyễn, Ngọc Lan
Keywords: Phát triển bền vững
Thủy sản
Bến tre
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.102-103,96
Abstract: Trong những năm trở lại đây, nuôi trồng thủy sản được coi là một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Bến Tre, chiếm 51,56% tổng giá trị sản xuất toàn khu vực I. Tuy nhiên, hiện nay việc nuôi trồng và phát triển ngành thủy sản còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự đáp ứng được hết nhu cầu cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh. Hơn nữa, biến đổi khí hậu cũng là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng tới cơ cấu sản xuất cùng việc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của ngành thủy sản tỉnh Bến Tre. Do đó, bài viết này được đề ra với mục đích nhận định thực trạng ngành thủy sản tại địa phương cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm định hướng phát triển bền vững trong xu thế hội nhập hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31015
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.