Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31022
Title: Mối liên quan giữa thực hành chăm sóc dinh dưỡng giai đoạn 1000 ngày đầu đời đến tình trạng béo phì ở trẻ em mầm non quận Hoàng Mai – Hà Nội
Authors: Đỗ, Nam Khánh
Vũ, Thị Tuyền
Trịnh, Thị Mỹ Định
Vũ, Kim Duy
Nguyễn, Thị Thu Liễu
Lê, Thị Tuyết
Trần, Quang Bình
Lê, Thị Hương
Keywords: 1000 ngày đầu đời
Béo phì
Hoàng Mai
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.207-213
Abstract: Béo phì đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu. Béo phì bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, hoạt động thể lực, chăm sóc dinh dưỡng nhất là giai đoạn trẻ nhỏ. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu mối liên quan giữa béo phì đến thực hành chăm sóc dinh dưỡng giai đoạn sơ sinh ở trẻ dưới 5 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng được thực hiện ở nhóm béo phì (99 trẻ) và nhóm cân nặng bình thường (198 trẻ). Kết quả nghiên cứu cho thấy một số yếu tố như BMI của mẹ, ăn sữa công thức 6 tháng đầu. cai sữa có sự liên quan có ý nghĩa thống kê với béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31022
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.