Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31029
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam
Authors: Vũ, Minh Nguyệt
Keywords: Động lực làm việc
Đào tạo
Thăng tiến
Công ty TNHH Pouchen Việt Namkhóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.80-83
Abstract: Nghiên cứu nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam. Kết quả cho thấy, có 5 nhân tố, bao gồm: Quan hệ trong tổ chức; Công việc thú vị; Lương, thưởng và chế độ phúc lợi; Đào tạo và thăng tiến; Đánh giá kết quả thực hiện công việc ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam với mức ý nghĩa 5%. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị nhầm thu hút và giữ chân người tài ở lại Công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31029
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.