Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31034
Title: Một số kích thước lưỡi, vòm miệng trên phim sọ mặt nghiêng ở nhóm sinh viên khớp cắn loại I
Authors: Võ, Thị Thúy Hồng
Tống, Đức Phương
Nguyễn, Thị Thu Phương
Keywords: Kích thước lưỡi
Kích thước vòm miệng
Phim sọ mặt nghiêng
Ngưng thở khi ngủ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.214-221
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định kích thước trung bình lưỡi, vòm miệng ở người khoẻ mạnh có khớp cắn loại I trên phim sọ mặt nghiêng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang 90 phim của 37 nam và 53 nữ, tuổi 18 - 25, khớp cắn Angle l, xương loại I, không có tiền sử thở ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ. Đo kích thước chiều dài lưỡi, chiều cao lưỡi, chiều dài vòm miệng và độ dày vòm miệng. Kết quả cho thấy chiều dài lưỡi trung bình ở nam 70,74 ± 5,24 mm, nữ 66,53 ± 4,36 mm. Chiều cao lưỡi trung bình ở nam 34,18 ± 3,48 mm, nữ 32,86 ± 2,59 mm. Chiều dài vòm miệng trung bình ở nam 32,01 ± 3,49 mm, nữ 30,63 ± 3,49 mm. Độ dày vòm miệng trung bình ở nam 8,16 ± 1,29 mm, nữ 7,5 ± 1,13mm. Kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kích thước lưỡi và độ dày vòm miệng giữa nam và nữ, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chiều dài vòm miệng ở hai giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31034
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.