Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31043
Title: Mối quan hệ giữa thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Authors: Trần, Thị Thúy Hằng
Keywords: Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh
Kết quả kinh doanh
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.105-108
Abstract: Bài viết cung cấp cơ sở lý luận về thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như mối quan hệ nhân quả giữa các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh với kết quả kinh doanh. Qua đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31043
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.