Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31043
Nhan đề: Mối quan hệ giữa thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Tác giả: Trần, Thị Thúy Hằng
Từ khoá: Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh
Kết quả kinh doanh
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.105-108
Tóm tắt: Bài viết cung cấp cơ sở lý luận về thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như mối quan hệ nhân quả giữa các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh với kết quả kinh doanh. Qua đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31043
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.