Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Mỹ Hạnh-
dc.date.accessioned2020-08-10T03:27:15Z-
dc.date.available2020-08-10T03:27:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31046-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh. Kết quả cho thấy, bên cạnh những kết quà đạt được, hệ thống KSNB vẫn còn một số hạn chế, như: mô hình quản lý doanh nghiệp cổ phần hóa chưa được vận dụng và điều hành chuyên nghiệp; các văn bản quy chế, quy định còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc chưa đúng điều lệ; việc xây dựng quy trình quản lý rủi ro còn hạn chế...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.109-112-
dc.subjectHệ thống kiểm soát nội bộvi_VN
dc.subjectCông ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinhvi_VN
dc.titleThực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.