Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31048
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê, Thị Phương Loan
Từ khoá: Quyết định mua nhà
Các nhân tố ảnh hưởng mua nhà
Nhà ở xã hội
TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.113-116
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố bao gồm: Thu nhập; Vị trí; Chất lượng công trình; Môi trường sống; Giá cả; Nhóm tham khảo ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại địa phương này, trong đó, ảnh hưởng mạnh nhất là nhân tố Vị trí.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31048
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.