Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31053
Title: Năng lực cạnh tranh động nhìn nhận từ sự phát triển du lịch Thụy Sỹ
Authors: Phạm, Cảnh Huy
Trần, Thị Huyền
Keywords: Phát triển
Du lịch
Thụy Sỹ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.4-6
Abstract: Ngành dịch vụ du lịch ở Thụy Sĩ phát triển từ rất sớm vì tầm quan trọng và thu nhập đáng kể của ngành đối với phát triển kinh tế Thụy Sỹ đó đã thu hút được một lượng lớn khách hàng giàu có. Mặc dù có nhiều biến động nhưng du lịch Thụy Sỹ luôn giữ ý tưởng: đào tạo đội ngũ nhân viên giỏi, nhà quản lý năng động biết quản lý một hệ thống hoạt động và logistics phức tạp, biết ứng dụng kiến thức vào thực tế chuyên nghiệp; tạo ra một môi trường đặc biệt để phục vụ loại khách hàng cao cấp yêu cầu khắt khe.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31053
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.