Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31058
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của người dân TP. Cần Thơ
Tác giả: Phan, Anh Tú
Châu, Thị Lệ Duyên
Nguyễn, Thị Khả Duyên
Từ khoá: Ý định khởi sự doanh nghiệp
Người dân
Thành phố Cần Thơ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.30-33
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của người dân TP. cần Thơ. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 210 người dân của TP. cần Thơ và sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu tìm thấy 06 nhân tố chính tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp của người dân TP. cần Thơ, lần lượt là: (1) Sự ham muốn kinh doanh, (2) Khả năng nắm bắt cơ hội, (3) Tư duy làm chủ, (4) Chính sách Chính phủ, (5) Tính sáng tạo, (6) Môi trường giáo dục. Hàm ý của nghiên cứu này đóng góp rất lớn vào việc khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của người dân tại địa phương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31058
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.