Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31068
Title: Tài chính cho chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam - Một số khuyến nghị
Authors: Mai, Ngọc Cường
Bùi, Sỹ Lợi
Lê, Quốc Hội
Hồ, Thị Hải Yến
Nguyễn, Đình Hưng
Keywords: Chính sách an sinh xã hội
Việt Nam
Mục tiêu an sinh xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 07(736) .- Tr.26-28
Abstract: Đảm bảo tài chính để thực thi chính sách về an sinh xã hội (ASXH) có ý nghĩa rất quan trọng đối với mọi quốc gia, đặc biệt là quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Các tác giả bài viết cho rằng, để đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho các mục tiêu ASXH cũng như tính khả thi trong triển khai thực hiện thì ngay từ khi xây dựng các chỉ tiêu chính sách, nhất là các chỉ tiêu phòng ngừa rủi ro… cần gắn kết chặt chẽ với nguồn tài chính hơn nữa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31068
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.