Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31070
Title: Sau Covid-19: Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút FDI
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thương
Keywords: Covid-19
Ảnh hưởng kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.16-18
Abstract: COVID-19, tên chính thức của loại dịch bệnh, đã ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực trong đời sống và ảnh hưởng đến hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Ngoài những ảnh hưởng về đời sống xã hội, về chính trị, thì kinh tế là lĩnh vực chịu ảnh hưởng tương đối nặng nề. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm trong năm nay, và thế giới đang đối mặt với "một trận suy thoái tương đương, hoặc tệ hơn khủng hoảng tài chính 2008". Tổ chức Du lịch Thế giới ước tính lượng khách du lịch quốc tế sẽ giảm 60-80% trong năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31070
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.