Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31070
Nhan đề: Sau Covid-19: Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút FDI
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thương
Từ khoá: Covid-19
Ảnh hưởng kinh tế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.16-18
Tóm tắt: COVID-19, tên chính thức của loại dịch bệnh, đã ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực trong đời sống và ảnh hưởng đến hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Ngoài những ảnh hưởng về đời sống xã hội, về chính trị, thì kinh tế là lĩnh vực chịu ảnh hưởng tương đối nặng nề. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm trong năm nay, và thế giới đang đối mặt với "một trận suy thoái tương đương, hoặc tệ hơn khủng hoảng tài chính 2008". Tổ chức Du lịch Thế giới ước tính lượng khách du lịch quốc tế sẽ giảm 60-80% trong năm 2020.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31070
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.