Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31074
Title: Xu hướng đào tạo trực tuyến trong bối cảnh hiện nay
Authors: Trần, Thị Lệ Hiền
Keywords: Đào tạo trực tuyến
Xu hướng đào tạo
Giáo dục đại học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.122-124
Abstract: Trên cơ sở thu thập thông tin về đào tạo trực tuyến, nghiên cứu cung cấp cho người đọc có cái nhìn sâu hơn về những ưu điểm, cũng như hạn chế của hình thức đào tạo này. Bên cạnh đó, nghiên cứu gửi đến thông điệp giúp các cơ sở đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như giúp người học trang bị đầy đủ những kiến thức, tâm lý để đáp ứng được các yêu cầu của đào tạo đại học trực tuyến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31074
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.