Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31074
Nhan đề: Xu hướng đào tạo trực tuyến trong bối cảnh hiện nay
Tác giả: Trần, Thị Lệ Hiền
Từ khoá: Đào tạo trực tuyến
Xu hướng đào tạo
Giáo dục đại học
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.122-124
Tóm tắt: Trên cơ sở thu thập thông tin về đào tạo trực tuyến, nghiên cứu cung cấp cho người đọc có cái nhìn sâu hơn về những ưu điểm, cũng như hạn chế của hình thức đào tạo này. Bên cạnh đó, nghiên cứu gửi đến thông điệp giúp các cơ sở đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như giúp người học trang bị đầy đủ những kiến thức, tâm lý để đáp ứng được các yêu cầu của đào tạo đại học trực tuyến.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31074
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.