Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31077
Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Thành Vinh
Authors: Phan, Thị Thu Hiền
Keywords: Kế toán nguyên liệu vật liệu
Công ty TNHH
Thành Vinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.22-24
Abstract: Làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu giúp cho lãnh đạo nắm bắt được tình hình quản lý, sử dụng nguyên liệu vật liệu có hiệu quả, tránh lãng phí, để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên công tác hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và quảng cáo Thành Vinh còn có nhiều hạn chế. Chính vì vậy, trong bài viết này tôi xin đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và quảng cáo Thành Vinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31077
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.