Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31086
Title: Kênh bán hàng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vực bán lẻ: Website và Sàn thương mại điện tử
Authors: Nguyễn, Tiến Minh
Keywords: Bán hàng
Thương mại điện tử
Doanh nghiệp
Siêu nhỏ
Website
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.28-30
Abstract: Trong những năm gần đây ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của mình, đã và đang đem lại những thành công nhất định đặc biệt là các doanh nghiệp bán lẻ. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ việc phát triển đồng thời quá nhiều kênh bán hàng để đẩy doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất kiểm soát, thất thoát thậm chí mất cơ hội phát triển. Bài viết sẽ so sánh giữa hai trong số các kênh bán hàng chủ đạo trong thương mại điện tử: Website thương mại và Sàn thương mại điện tử, mặc dù cả hai đều được sử dụng cho mục đích kinh doanh trực tuyến, có một số khác biệt cơ bản giữa chúng,việc hiểu rõ khác biệt trong hai kênh bán hàng này là cần thiết để doanh nghiệp tham khảo lựa chọn kênh bán hàng phù hợp với năng lực tài chính và khả năng quản lý của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31086
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.