Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31086
Nhan đề: Kênh bán hàng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vực bán lẻ: Website và Sàn thương mại điện tử
Tác giả: Nguyễn, Tiến Minh
Từ khoá: Bán hàng
Thương mại điện tử
Doanh nghiệp
Siêu nhỏ
Website
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.28-30
Tóm tắt: Trong những năm gần đây ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của mình, đã và đang đem lại những thành công nhất định đặc biệt là các doanh nghiệp bán lẻ. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ việc phát triển đồng thời quá nhiều kênh bán hàng để đẩy doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất kiểm soát, thất thoát thậm chí mất cơ hội phát triển. Bài viết sẽ so sánh giữa hai trong số các kênh bán hàng chủ đạo trong thương mại điện tử: Website thương mại và Sàn thương mại điện tử, mặc dù cả hai đều được sử dụng cho mục đích kinh doanh trực tuyến, có một số khác biệt cơ bản giữa chúng,việc hiểu rõ khác biệt trong hai kênh bán hàng này là cần thiết để doanh nghiệp tham khảo lựa chọn kênh bán hàng phù hợp với năng lực tài chính và khả năng quản lý của mình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31086
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.