Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31094
Title: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy cho quản trị rủi ro trong tài chính - ngân hàng
Authors: Nguyễn, Phan Tình
Keywords: Ứng dụng
Trí tuệ nhân tạo
Quản trị rủi ro
Tài chính
Ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.40-42
Abstract: Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng hay tổ chức tài chính luôn phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau có thể gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, quản trị rủi ro đóng vai trò hết sức quan trọng, nó giúp các ngân hàng hay tổ chức tài chính trong việc tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại. Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligence) đã cung cấp cho các ngân hàng và tổ chức tài chính những công cụ và giải pháp tuyệt vời để xác định rủi ro và gian lận tiền án. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về thực tế AI và các kỹ thuật học máy (ML- Machine learning) đã và đang được áp dụng trong quản trị rủi ro của lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31094
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.