Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31094
Nhan đề: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy cho quản trị rủi ro trong tài chính - ngân hàng
Tác giả: Nguyễn, Phan Tình
Từ khoá: Ứng dụng
Trí tuệ nhân tạo
Quản trị rủi ro
Tài chính
Ngân hàng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.40-42
Tóm tắt: Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng hay tổ chức tài chính luôn phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau có thể gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, quản trị rủi ro đóng vai trò hết sức quan trọng, nó giúp các ngân hàng hay tổ chức tài chính trong việc tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại. Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligence) đã cung cấp cho các ngân hàng và tổ chức tài chính những công cụ và giải pháp tuyệt vời để xác định rủi ro và gian lận tiền án. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về thực tế AI và các kỹ thuật học máy (ML- Machine learning) đã và đang được áp dụng trong quản trị rủi ro của lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31094
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.