Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31107
Title: Điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ góp phồn tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô
Authors: Hồ, Đắc Nghĩa
Keywords: Điều hành
Chính sách
Tài khóa
Tiền tệ
Ổn định
Kinh tế vĩ môi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.55-57
Abstract: Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với một vị thế hoàn toàn mới. Việc đổi mới, mở cửa nền kinh tế cũng đã khơi thông được thị trường hàng hóa, dịch vụ và tài chính trong nước, trên khu vực và trên thế giới. Tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học tạo ra những cơ hội chưa từng có đối với các nước đi sau như Việt Nam. Sự dịch chuyển tâm điểm của phát triển kinh tế thế giới sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng tạo ra những thuận lợi đáng kể cho đất nước ta trong giai đoạn mới hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31107
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.