Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31114
Title: Ứng dụng công nghệ Bigdata để chống hàng giả
Authors: Lý, Thu Trang
Lê, Thị Hằng
Keywords: Ứng dụng
Công nghệ
Bigdata
Hàng giả
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.58-60
Abstract: Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã và đang mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, hàng giả lại đang là vấn đề nhức nhối của các doanh nghiệp thương mại điện tử. Bài báo này, đề xuất mô hình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc của sản phẩm góp phần chống hàng giả, hàng nhái. Việc đảm bảo nhận biết hàng hóa đúng với sự thật, hàng thật và hàng đảm bảo chất lượng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, bán hàng cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh và đảm bảo cho môi trường kinh doanh thương mại điện tử được trở nên lành mạnh và trong sạch hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31114
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.