Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31115
Title: Phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam: Triển vọng và những vấn đề đặt ra
Authors: Vũ, Quang Kết
Keywords: Công nghệ tài chính
Việt Nam
Thanh toán trực tuyến
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.146-150
Abstract: Công nghệ tài chính (Fintech) ở Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển sơ khai ban đầu và có vị trí rất khiêm tốn trên thế giới, chỉ chiếm khoảng 0,13% giá trị giao dịch Fintech toàn cầu. Trong bảng xếp hạng Chỉ số Fintech toàn cầu năm 2020, Việt Nam đứng thứ 51 trong tổng số 65 nước được xếp hạng và xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á. Tiềm năng phát triển Fintech ở Việt Nam được đánh giá cao do có nhiều yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên, hiện tại, Fintech Việt Nam đang tồn tại một số vấn đề cần giải quyết đó là: thiếu nguồn nhân lực lành nghề, khuôn khổ pháp lý còn sơ khai, hạn chế về cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31115
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.