Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31117
Title: Basel III: Kinh nghiệm tại một số quốc gia và bài học với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Diệu Hương
Keywords: Basel III
Basel II
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.61-63
Abstract: Cho đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng lộ trình cũng như các giải pháp để áp dụng hiệu quả Basel II và Basel III nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Trong đó, trên thực tế, một số quốc gia không áp dụng Basel II mà áp dụng tháng Basel III. Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình thực hiện Basel II thì việc áp dụng cùng lúc một số nội dung của Basel III trong điều kiện cho phép sẽ giúp hệ thống ngân hàng tiệm cận được các quy định bảo đảm an toàn, lành mạnh thế chế theo chuẩn quốc tế. Nghiên cứu đưa ra các vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam trong việc áp dụng Basel III, thông qua các kinh nghiệm một số quốc gia có nền kinh tế tương đồng với Việt Nam nhằm đề xuất một vài kiến nghị với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31117
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.