Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31122
Title: Trải nghiệm khách hàng và Hành trình mua hàng - Tiếp cận mới trong nghiên cứu hành vi khách hàng
Authors: Nguyễn, Hải Ninh
Nguyễn, Đăng Triển
Keywords: Trải nghiệm khách hàng
Phương pháp đo lường trải nghiệm khách hàng
Điểm chạm
Hành trình khách hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.162-165
Abstract: Bài viết nghiên cứu các quan điểm nền tảng về trải nghiệm khách hàng, phương pháp đo lường trải nghiệm của khách hàng, hành trình mua của khách hàng, từ đó, đề xuất một số hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng và điều hướng hành vi khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31122
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.