Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31130
Title: Tác động của tiến bộ khoa học - công nghệ tới phát triển nông nghiệp Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Tiến bộ khoa học
Công nghệ
Phát triển nông nghiệp
Nghệ An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.73-75
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những tác động của tiến bộ khoa học - công nghệ tới sự phát triển của nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Bằng cách đưa ra các khái niệm liên quan tới khoa học công nghệ, nông nghiệp tỉnh cũng như vai trò của khoa học công nghệ trong nông nghiệp từ đó bài viết liên hệ và đi vào phân tích thực trạng tác động của khoa học - công nghệ tới nông nghiệp của tỉnh Nghệ An. Qua quá trình phân tích thấy rõ được những thành tựu và hạn chế nông nghiệp tỉnh đạt được trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Từ đó là cơ sở để các cơ quan quản lý để có cách nhìn và những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp thông qua tác động của khoa học - công nghệ
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31130
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.