Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31130
Nhan đề: Tác động của tiến bộ khoa học - công nghệ tới phát triển nông nghiệp Nghệ An
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Tiến bộ khoa học
Công nghệ
Phát triển nông nghiệp
Nghệ An
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.73-75
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những tác động của tiến bộ khoa học - công nghệ tới sự phát triển của nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Bằng cách đưa ra các khái niệm liên quan tới khoa học công nghệ, nông nghiệp tỉnh cũng như vai trò của khoa học công nghệ trong nông nghiệp từ đó bài viết liên hệ và đi vào phân tích thực trạng tác động của khoa học - công nghệ tới nông nghiệp của tỉnh Nghệ An. Qua quá trình phân tích thấy rõ được những thành tựu và hạn chế nông nghiệp tỉnh đạt được trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Từ đó là cơ sở để các cơ quan quản lý để có cách nhìn và những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp thông qua tác động của khoa học - công nghệ
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31130
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.