Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31132
Nhan đề: Tác động của trách nhiệm xã hội đến năng suất lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Viêt Nam
Tác giả: Đỗ, Thị Thư
Giang, Thanh Long
Từ khoá: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trách nhiệm xã hội
Năng suất lao động
Tham gia BHXH Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.188-192
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng hộ dữ liệu từ Điều tra Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam trong các năm 2011, 2013, 2015 nhằm đánh giá tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đến năng suất lao động của các doanh nghiệp đó. Với dữ liệu mảng, kết quả ước lượng mô hình tác động cô định (FEM) cho thấy, CSR thông qua việc tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) có tác động tích cực đến năng suất lao động của DNNVV. Từ đó, nghiên cứu cho rằng, mỗi DNNVV cần coi CSR là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển và nâng cao năng suất lao động.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31132
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.