Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31132
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Thư-
dc.contributor.authorGiang, Thanh Long-
dc.date.accessioned2020-08-11T01:00:58Z-
dc.date.available2020-08-11T01:00:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31132-
dc.description.abstractNghiên cứu sử dụng hộ dữ liệu từ Điều tra Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam trong các năm 2011, 2013, 2015 nhằm đánh giá tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đến năng suất lao động của các doanh nghiệp đó. Với dữ liệu mảng, kết quả ước lượng mô hình tác động cô định (FEM) cho thấy, CSR thông qua việc tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) có tác động tích cực đến năng suất lao động của DNNVV. Từ đó, nghiên cứu cho rằng, mỗi DNNVV cần coi CSR là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển và nâng cao năng suất lao động.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.188-192-
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi_VN
dc.subjectTrách nhiệm xã hộivi_VN
dc.subjectNăng suất lao độngvi_VN
dc.subjectTham gia BHXH Việt Namvi_VN
dc.titleTác động của trách nhiệm xã hội đến năng suất lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Viêt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.