Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31136
Title: Giải pháp thu hút và giữ chân người lao động ở các doanh nghiệp siêu nhỏ
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Giải pháp
Giữ chân
Người lao động
Doanh nghiệp siêu nhỏ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.85-86
Abstract: Nhân lực là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng, không có họ doanh nghiệp không thể vận hành và phát triển. Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp nhỏ việc giữ chân người lao động lại là một bài toán khó. Những doanh nghiệp nhỏ thường là những doanh nghiệp có thời gian hoạt động chưa lâu, vấn đề tài chính còn hạn hẹp. Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp này thường rất lo lắng bởi nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần đưa ra mức lương, chế độ đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân người lao động. Doanh nghiệp cần có biện pháp nhằm củng cố và phát triển các chính sách bảo hiểm việc làm, bảo hiểm xã hội cho người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31136
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.