Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31137
Title: Mô hình quản lý chất lượng 5S: thực trạng và giải pháp cho các doanh nghiệp dệt may tỉnh Nam Định
Authors: Đặng, Thị Thu Phương
Keywords: Mô hình quản lý chất lượng 5S
Giải pháp
Doanh nghiệp
Dệt may
Nam Định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.87-89
Abstract: Ngành dệt may tại Nam Định là một ngành có lịch sử lâu đời và trong thời gian qua có những bước phát triển nhanh chóng. Nhưng thực tế cho thấy các doanh nghiệp dệt may trong tỉnh lại gặp rất nhiều khó khăn trước yêu cầu phải liên tục đổi mới công nghệ. Một trong những thay đổi mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp dệt may tỉnh Nam Định là việc triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) đặc biệt là mô hình QLCL 5S vào các khâu hoạt động của mình. Tuy nhiên qua nhiều năm thực hiện mô hình tại các doanh nghiệp, bên cạnh những thay đổi theo chiều hướng tích cực thì vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần phải có giải pháp khắc phục kịp thời.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31137
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.