Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31140
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo đã qua sử dụng của sinh viên đại học: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Phương Hoa
Keywords: Ý định mua
Quần áo đã qua sử dụng
Thái độ
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.200-204
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với đối tượng là sinh viên các trường đại học trên địa bàn: Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh, nhằm tập trung làm rõ ý định mua sản phẩm quần áo đã qua sử dụng (Second Hand Clothes - SHC) của sinh viên đại học. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, Thái độ đối với sản phẩm ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định mua SHC; còn các yếu tố: Chuẩn chủ quan và Nhận thức kiểm soát hành vi không ảnh hưởng đến ý định mua của sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31140
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.