Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31147
Nhan đề: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bên Tre
Tác giả: Nguyễn, Văn Tiến
Huỳnh, Triệu Nhựt Anh
Từ khoá: Nhân tố ảnh hưởng
Động lực làm việc
BHXH tỉnh Bến Tre
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.214-217
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 nhân tố, đó là: (i) Thu nhập (TN); (ii) Bồi dưỡng và thăng tiến (BDTT); (iii) Quan hệ đồng nghiệp (QHDN); (iv) Đặc tính công việc (ĐTCV); (v) Phúc lợi (PL); (vi) Điều kiện làm việc (DKLV); (vii) Quan hệ quản lý (QHQL) ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại BHXH tỉnh Bến Tre.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31147
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.