Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31148
Title: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng tại tỉnh Ninh Bình
Authors: Trần, Bích Nga
Keywords: Hoàn thiện
Hệ thống thông tin
Kế toán quản trị
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.102-103
Abstract: Thông tin kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, tổ chức tốt hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin thiết thực, kịp thời, toàn diện cho nhà quản trị là cơ sở để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp thông qua việc kiểm soát và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Hiện nay, tổ chức hệ thống thông tin quản lý nói chung và hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng tại tỉnh Ninh Bình đang gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong điều kiện ứng dụng hệ thống ERP cần phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31148
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
865.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.